Call Now Button
فناوری اطلاعات آروین | طراحی و تولید نرم افزار

برنامه فاکتور توانایی زیر را داراست:

1-مدیریت مشتری و ثبت و ویرایش آنها

2-مدیریت فاکتور هایی که ثبت کردید و نگهداری فاکتور ها برای همیشه و تسویه فاکتور و اضافه شدن مبلغ فاکتور قبلی به فاکتور جدید

3- امنیت بالا

4-جستجوی بر اساس تاریخ نام مشتری

5- صحفه مخصوص پرینت فاکتور و میتوان پرینت گرفت

6- پشتیبان گیری اتوماتیک و توسط برنامه

ا